بهترین روش‌های آموزش زبان انگلیسی به کودکان

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

طبق تحقیقات انجام شده کودکانی که قبل از دوره نوجوانی، آموزش زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم شروع می کنند، توانایی بهتری در یادگیری زبان انگلیسی نشان می دهند.
در واقع تغییرات بیولوژیکی در مغز کودکان پس از سنین نوجوانی شکل کامل تری به خود می گیرد.
به همین جهت کارشناسان مناسب ترین سن برای شروع  آموزش زبان انگلیسی به کودکان را قبل از 10 سالگی دانسته و تکامل زبان دوم را موازی با زبان مادری موفقیت‌آمیزتر می‌دانند.
یادگیری زبان دوم در سنین کودکی نه تنها به پیشرفت یادگیری زبان مادری کمک می کند بلکه باعث می شود زمینه تلفظ صحیح کلمات بدون لهجه و نزدیک به انگلیسی زبانان در کودک بیشتر شود.
نظر به اهمیت آموزش زبان انگلیسی به کودکان در سنین پایین، موسسه آموزشی پویا اندیش 3 روش اصلی و اصولی را برای یادگیری زبان پیشنهاد می کند.
هر یک از این 3 روش می تواند در سیستم آموزشی به نحوی صحیح استفاده شود و در آموزش زبان انگلیسی به کودکان مؤثر باشد.
باید توجه داشت که استفاده از هر روش به والدین بستگی دارد به این ترتیب که والدین با توجه به علاقه و رضایت خود از این روش ها می توانند کودک را در موسسه مورد نظر ثبت نام نمایند. کودکان در برخی از روش های آموزشی بهتر و سریع تر یاد می گیرند که این موضوع به سن کودک و تفاوت های فردی کودک دارد.

روش غرفه سازی

شیوه آموزشی بر اساس قرار گرفتن کودک در محیط انگلیسی را غرفه سازی گویند. به این ترتیب که در برخی از مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و مؤسسات آموزش زبان، مربی کاملاً به زبان انگلیسی صحبت می کند و کودک نیمی از زمان را در محیطی انگلیسی زبان قرار می گیرد.
در این سیستم آموزش زبان انگلیسی اصل نیست و در واقع انگلیسی وسیله ای برای یادگیری موضوعات درسی است.
برای مثال در برخی از مدارس و کشورها، کلیه دروس از جمله ریاضی، تاریخ، علوم و غیره به زبان دوم تدریس می شود.
بدیهی است برای کودکان در مدارس ابتدایی از کلماتی ساده و جملاتی روان استفاده می شود.
در آموزش زبان انگلیسی غرفه سازی، آموزش گرامر و لغات انگلیسی به طور طبیعی در میان آموزش های دیگر انجام خواهد شد.
در این روش کودک ناخودآگاه مجبور است تا زبان انگلیسی را فرا بگیرد تا بتواند در دروس دیگر پیشرفت کند.
یادگیری به این شیوه منجر به صحبت کردن روان و بدون لهجه شده و سطوح بالاتری از یادگیری زبان انگلیسی را در پی خواهد داشت.
والدین باید بدانند که کودکان در این شیوه آموزشی، نسبت به گروه هم سالان در مدارس عادی، شروع خوبی برای یادگیری دروس مدرسه نخواهند داشت و به تدریج خود را به سطح معمول می رسانند اما در تداوم این شیوه آموزشی، شاهد پیشرفت فوق‌العاده و هم زمان کودکان در دروس عادی مدرسه و زبان انگلیسی خواهید شد.
 

روش آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدایی

در این شیوه آموزشی، زبان انگلیسی به عنوان یکی از دروس دوره ابتدایی تلقی شده و در هفته 3 تا 5 جلسه به آموزش زبان اختصاص داده می شود.
در بقیه ساعات درسی، آموزش ها به زبان مادری خواهد بود. کودکانی که از سنین کمتر و با ورود به مدرسه، هم زمان آموزش زبان انگلیسی را شروع می کنند موفقیت بیشتری نسبت به نوجوانان خواهند داشت.
در شیوه های مرسوم، مدارس با ورود دانش آموزان به دوران نوجوانی، زبان انگلیسی را به طور جدی در برنامه درسی قرار می دهند که چندان مؤثر نمی باشد.
چنانچه کودک در محیط تحصیلی و سال های اول ابتدایی به یادگیری زبان دوم نپردازد در آینده به سختی می تواند لهجه صحیحی داشته باشد.
برخی از محیط های آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی در دوران ابتدایی برنامه ریزی مشخصی ندارند و این بر عهده والدین است تا کودک را در یک موسسه معتبر آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کرده و این ضعف آموزشی را جبران نمایند.
 

روش اکتشاف در زبان دوم

برخی از والدین یادگیری زبان دوم را تحمیل به کودک می دانند و تمایلی به نام نویسی کودکان در محیط های مرسوم آموزشی ندارند.
روش اکتشاف در زبان دوم، شیوه ای است که لغات، گرامر و مباحث مرسوم را به کودک انتقال نمی دهد بلکه سعی در فرهنگ سازی و ایجاد شناخت در کودک دارد. در این شیوه ساختار زبان آموزش داده می شود و تأکیدی بر صحبت کردن بدون ایراد نیست.
یادگیری در این شیوه کمی دیرتر انجام شده و نباید انتظار لهجه مناسب را از کودک داشت.
در واقع روش اکتشاف سعی در ایجاد علاقه و شناخت زبان انگلیسی به کودک دارد و هدف ترغیب کودک به یادگیری در سال های آینده است.
البته چنانچه همین جلسات فرهنگ سازی نیز به طور مرتب در هفته 2 تا 3 بار انجام شود می تواند علاوه بر ایجاد علاقه، منجر به لهجه صحیح در کودک نیز بشود.
این شیوه آموزشی آزادانه تر از دو شیوه قبلی است و آموزش زبان به طور غیر مستقیم است.

والدین با توجه به شناختی که از روحیه کودک دارند می توانند یکی از این روش ها را انتخاب کنند.
 برای ثبت نام در دوره آموزش زبان انگلیسی به کودکان میتوانید اقدام کنید و یا با شماره آموزشگاه تماس بگیرید.