تاثیرات نقاشی و آثار هنری بر کودکان

 تاثیرات نقاشی بر کودکان

خلق آثار هنری به کودکان کمک می کند که دامنه ی استعدادهای خود را گسترش دهند.
فعالیت های هنری می تواند به کودکان در تمام زمینه ها کمک کند.
هنرمندانی که در زمینه آثار هنری برای کودکان فعالیت دارند باید با برنامه ریزی ذهنی برای آنان پیش روند.
 
از این رو به برخی از مواردی که می تواند در زمینه خلق آثار هنری به کودکان کمک کند اشاره می کنیم:
 

توسعه ی فیزیکی

 
زمانی که هنرمندان در این زمینه فعالیت های هنری خود را ارائه می دهند، حمایت های فیزیکی از جمله فعالیت های چشم و دست و فعالیت ماهیچه های بزرگ و کوچک آن ها را نیز در نظر می گیرند.
چگونگی استفاده از مداد رنگی، نشانگر، رنگ و قلمو به کودکان آموزش داده می شود تا بچه ها تمرینی برای کنترل حرکت خود که بعدا به آن نیاز دارند، داشته باشند.
 
 

توسعه ی اجتماعی

زمانی که کودکان با یکدیگر در مکان هنری قرار می گیرند، چگونگی به اشتراک گذاشتن، شیوه ی تعامل، مسئولیت پذیری در برابر تمیز بودن و نگهداری از مواد هنری، را می آموزند. این تغییرات مهم و مثبت جزء تغییرات اجتماعی کودک محسوب می شود.
 
 

توسعه ی شناختی

کودکان خردسال با نقاشی می توانند نام رنگ ها و شکل ها را یاد بگیرند. آنها با ترکیب رنگ آشنا می شنود و اینکه با شیوه ی ساختن رنگ و ساخت رنگ ثانویه را به خوبی می آموزند.
زمانی که کودکان بزرگتر را برای مشاهده و بررسی یک درخت به فضای بیرون می فرستیم اطلاعاتی که آنان برای آثار هنری خود به دست می آورند مهم است. مثلا پوست درخت را بررسی می کنند و با شکل و نوع و رنگ برگ ها به خوبی آشنا می شوند چنین کاری در کشیدن یک نقاشی با جزئیاتی زیبا می تواند به آنها کمک شایانی کند.
 
 

رشد عاطفی

از طریق هنر نقاشی کودکان تجربیاتی که نمی توانند به صورت شفاهی عنوان شود را می توانند تبدیل به اثری هنری کنند. ممکن است آنها تصاویری را به صورت اتفاقی بکشند و مواردی را که برایشان مهم تر است را بیشتر رنگ آمیزی کنند.
زمانی که کودکان ما چنین آثار هنری از خود نشان می دهند با تشویق ما می تواند اعتماد به نفس آنها بالاتر برود.
نقاشی به کودکان می آموزد که از هر رنگی برای چه شکلی به درستی استفاده کنند، کاغذ نقاشی خود را به گیره بزنند، لوازم و مواد نقاشی را در جای خود قرار دهند، که این یکی از نشانه های نظم است.