طراحی لباس

برای تحقق آرزوهایتان در قدم اول بعد نیاز به کمک اساتید مجرب دارید و این مهم در کلاس های طراحی لباس و مد تصویر گران پویا اندیش برای شما فراهم شده است.

در دوره طراحی لباس و مد هنرجویان توانایی طراحی انواع مدل های لباس با تکنیک های دستی را فرا می گیرند و طراحی انواع پوشاک، طراحی های مفهومی و دستی، اصول خط، رنگ شناسی و طراحی مانکن و ….. در این دوره ها می آموزند.
پیاده سازی طراحی مانکن و لباس که به صورت دستی اجرا شده در نرم افزار های مختلف و اجرای آنچه که آموخته اند با توجه به مفاهیم اصلی در طراحی ها و پیاده سازی آنها طبق اصول از مجموعه آموزش هایی است که هنرجویان ما می بینند.
در انتهای هر دوره آموزشی می بایست هنرجو نمونه آماده شده لباس را با کمک اساتید خود دوخته و بعد از برطرف شدن ایرادات آن را روی مانکن به نمایش بگذارد.
این روند بهترین متد آموزشی برای طراحی انواع لباس است.