آموزش برنز :

دوره های تخصصی ساخت مجسمه و قطعات تزئینی و زینتی برنزی و سایر فلزات رنگین به روش ریخته گری دقیق.

مباحث کل دوره آموزش برنز به بخش های زیر تقسیم بندی می شود:

1.قالبگیری سیلیکونی برای مدل مومی و موم ریزی و پایه گذاری برای آن
2.ساخت قالب سرامیکی برای مدل مومی
3.ریخته گری
4.پرداخت کاری
5.جوشکاری
6.پتینه کاری